Lektura obowiązkowa dla nabywców nieruchomości – co o księgach wieczystych warto wiedzieć?

O tym, że książki czytać warto, wiadomo nie od dziś. Ale czytanie ksiąg wieczystych nie jest elementem rozwoju intelektualnego, ale koniecznością, która może uchronić nas przed stratami finansowymi czy moralnymi. Zanim dokonamy zakupu nieruchomości lub zdecydujemy się na przyjęcie spadku czy darowizny sprawdźmy, co o naszej nieruchomości napisano w czterech rozdziałach sądowych rejestrów zwanych księgami wieczystymi.

Po co prowadzone są rejestry nieruchomości?

Powstanie rejestrów opisujących nieruchomość to wynik zmian, jakie zachodziły w zakresie własności ziemi w poszczególnych państwach Europy. Kiedyś cała ziemia była własnością władcy. Ten, za zasługi – na przykład wojenne, rozdawał ziemię rycerzom oraz darował ją kościołowi. Rycerze, czyli późniejsi szlachcice, również dzielili swoje nieruchomości pozostawiając je swoim dziedzicom, sprzedając innym szlachetnie urodzonym lub nadając na własność wiernym wasalom. Jedna nieruchomość zmieniała więc właścicieli na przestrzeni wieków wielokrotnie. Gdy wielkie ziemskie majątki zaczęły być coraz bardziej podzielone i gdy powstały wielkie ośrodki miejskie, handel nieruchomościami stał się ryzykowny – nabywcy chcieli mieć pewność, że zbywający nieruchomość posiada prawo własności do niej. Aby takie prawo można było w każdej chwili potwierdzić zaczęto zapisywać w rejestrach sądowych dane kolejnych właścicieli.

Polskie rejestry nieruchomości

Uporządkowanie rejestrów ksiąg wieczystych w Polsce było, i po części nadal jest, zadaniem bardzo trudnym. To wynik historii zaborów i wojen, które pozostawiły swoje piętno również w obszarze obrotu nieruchomościami.

Każde państwo zaborcze prowadziło odmienne rejestry sądowe. Nieruchomości niejednokrotnie konfiskowano, upaństwawiano – mniej lub bardziej legalnie pozbawiano prawa własności dotychczasowych właścicieli. Do dziś toczą się spory o mienie przedwojenne w Warszawie czy innych miastach. Jest to nawet oręż w walce między partiami politycznymi. Zapewne jeszcze długo obserwować będziemy skutki bezprawia zaborczego, wojennego czy komunistycznego, które dotknęło właścicieli działek czy budynków.

Tworzenie i prowadzenie ksiąg w polskich sądach reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece. Uzupełnieniem ustawy jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Dzięki temu rozporządzeniu księgi wieczyste są dostępne dla każdego w internetowym serwisie udostępnionym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak sprawdzić nieruchomość w księgach wieczystych?

To bardzo prosta czynność. Mając numer księgi wystarczy wpisać go w okienku wyszukiwarki ksiąg wieczystych. Na monitorze wyświetli się nam pełna treść księgi we wszystkich czterech działach. Koniecznie należy sprawdzić zapisy dotyczące położenia i charakterystyki nieruchomości,  dane właścicieli oraz czy nieruchomość posiada jakieś powinności lub obciążenia hipoteczne. Trzeba jednocześnie pamiętać, że obok księgi wieczystej każda nieruchomość posiada jeszcze akta, ale one nie są dostępne w całości dla wszystkich. Mają do nich wgląd miedzy innymi notariusze – warto takim ludziom powierzyć czynność sprawdzenia nieruchomości zanim podejmiemy decyzję o kupnie.

Więcej na temat ksiąg wieczystych dowiesz się na portalu Kapitalni

Author :

0 thoughts on “Lektura obowiązkowa dla nabywców nieruchomości – co o księgach wieczystych warto wiedzieć?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *