Sprzedaż samochodu – postanowienia umowy

Zamierzasz sprzedać pojazd? Zastanawiasz się nad formalnościami, których musisz dokonać przed i po zawarciu umowy? Masz wątpliwości, czy zawarta umowa kupna sprzedaży samochodu osobowego będzie skuteczna? To dobrze, że tutaj trafiłeś, gdyż w niniejszym artykule znajdziesz odpowiedź na wszystkie te pytania.

Czynność przed zawarciem umowy

Przed zawarciem umowy kupna sprzedaży samochodu, jeżeli jesteś kupującym powinieneś bardzo dokładnie obejrzeć pojazd, który zamierzasz nabyć. Najlepiej wziąć pojazd na warsztat do mechanika, tak aby później nie być zaskoczonym, że są jakieś wady, które na pierwszy rzut oka nie były widoczne.

Umowa kupna sprzedaży pojazdu

Gdy już podejmiesz decyzję, co do sprzedaży pojazdu i masz kupującego, który zamierza nabyć twój pojazd, powinieneś sporządzić umowę sprzedaży samochodu. Powinna zawierać ona zapisy, o których mowa w kodeksie cywilnym, tak aby była skuteczna. Najlepiej, żeby była zawarta w formie pisemnej, gdyż z ustaleń ustnych zawsze łatwo się wycofać i wtedy bardzo trudno jest udowodnić, że określone ustalenia miały miejsce.

Nawiązując do powyższego w umowie sprzedaży pojazdu powinny znaleźć się takie zapisy, jak:

*data i miejsce zawarcia umowy;

*określenie danych kupującego i sprzedawcy. W przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego. Zaś w przypadku osoby prawnej: nazwę spółki, numer KRS, REGON, NIP;

*określenie przedmiotu umowy (szczegółów sprzedawanego pojazdu). Czyli należy podać markę i model sprzedawanego pojazdu, numer rejestracyjny, VIN, datę produkcji i datę pierwszej rejestracji;

*wskazanie miejsca, gdzie pojazd zostanie przekazany kupującemu przez sprzedawcę;

* wskazanie ceny, którą kupujący będzie zobowiązany zapłacić sprzedawcy, przez określenie czy wskazana kwota jest kwotą netto, czy brutto;

* określenie sposobu dokonania zapłaty. Należy wskazać, czy wynagrodzenie, nastąpi osobiście, czy na rachunek bankowy i w jakim terminie. Jeżeli na rachunek bankowy należy wskazać numer konta;

*oświadczenie kupującego i sprzedawcy, co do stanu technicznego pojazdu;

* podpisy sprzedawcy i kującego;

Czynności po zawarciu umowy

Każda ze stron umowy po dokonaniu sprzedaży pojazdu powinna podjąć kilka czynności, do których zobowiązują ją przepisy prawa.

Sprzedawca powinien:

*Dokonać zgłoszenia sprzedaży pojazdu w wydziale komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna. Zgłoszenie zbycia pojazdu powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży pojazdu.

Uwaga: Dokonanie tej czynności jest bardzo ważne. Jeżeli sprzedawca tego nie dokona, może zostać wezwany do zapłaty mandatu, który dotyczy nowego właściciela.

*dokonać zgłoszenia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego w którym miał wykupioną polisę ubezpieczeniową, fakt sprzedaży pojazdu. Zgłoszenie powinno nastąpić do  14 dni, od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży samochodu;

* przekazać kupującemu dokumenty związane z pojazdem: kartę pojazdu, dowód rejestracyjny, a także polisę OC;

Kupujący powinien:

*zgłosić fakt nabycia samochodu w urzędzie skarbowym i wydziale komunikacji;

* wypowiedzieć dotychczasowe ubezpieczenie OC, jeżeli nie zamierza go kontynuować.

Author :

0 thoughts on “Sprzedaż samochodu – postanowienia umowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *