Co składa się na oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Wiadomym jest fakt, że oprócz kwoty pożyczonej od banku, kredytobiorca jest zobowiązany do spłacenia wszelkich naliczonych przez bank odsetek. Warto wiedzieć, od czego ich wysokość jest uzależniona.

wejście na kartę w bankomacie

Oprocentowanie stałe a zmienne

Wysokość odsetek, jakie kredytobiorca musi zapłacić zależy przede wszystkim od rodzaju oprocentowywania kredytu hipotecznego. Oprocentowanie stałe jest niezmienne w trakcie całego okresu spłaty kredytu. Jeśli chodzi jednak o oprocentowanie zmienne, to jest ono zależne od zmian stawki WIBOR i tym samym wraz ze zmianą jej wartości również może ulec zmianie. Stawka WIBOR jest z kolei ceną pieniądza na polskim rynku międzybankowym. Jest ona ustalana na podstawie podstawowych stóp procentowych.


Warto również przeczytać: Kredyt hipoteczny – na co zwracać uwagę przy jego wyborze i porównywaniu ofert?


Marża bankowa

Do oprocentowania każdy bank dodaje również marżę bankową. Uwzględnia ona stopień ryzyka związany z udzieleniem kredytu. Na jej wysokość mogą wpływać następujące czynniki:

– Okres kredytowania – im dłuższy okres kredytowania, tym większą marżę bank naliczy. Jest to związane z faktem, że w długim okresie czasu nigdy nie można mieć pewności tego, czy kredytobiorca dalej będzie w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązania. Kredyt hipoteczny, którego okres jest bardzo długi jest znacznie droższy. Banki czasem same namawiają do zaciągania kredytów na dłuższe okresy, ponieważ na nich najwięcej zarabiają.

– Waluta, w jakiej kredyt został udzielony – większym ryzykiem obarczone są kredyty udzielone w obcej walucie. Jest to związane z faktem, że nigdy nie można mieć pewności tego, czy kurs czasem nie spadnie albo nie zmaleje. Zależność w tym przypadku jest taka, że jeżeli kurs waluty spadnie, to zyska na tym kredytobiorca, ponieważ będzie płacić niższe raty. Z kolei bank w takiej sytuacji straci. Dlatego też kredyty w obcych walutach są wyżej oprocentowane, ponieważ bank nie może pozwolić sobie na ponoszenie takiego ryzyka.

– Koszty własne banku – Na marżę naliczaną przez bank wpływają również koszty własne, jakie bank musi ponieść w związku z działalnością kredytową. Kosztami takimi są w szczególności: środki pieniężne przeznaczane na wynajem i utrzymanie lokalu, w którym bank prowadzi działalność, pensje pracownicze, prowadzony przez bank marketing, transport, urządzenia, podatki i opłaty rządowe, programy umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie całego systemu kredytowego, a także wszelkie koszty napraw. Tutaj należy także wziąć pod uwagę koszty różnego rodzaju akcji promocyjnych, jak również koszty lokat utrzymywanych w banku, za które bank również musi płacić.

Author :

0 thoughts on “Co składa się na oprocentowanie kredytu hipotecznego?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *